สมัครเน็ตAIS 15 วัน : โปรเน็ต AIS วันทูคอล เล่นนาน 15 วัน

สมัครเน็ตAIS 15 วัน : โปรเน็ต AIS วันทูคอล แบบเล่นได้นาน 15 วัน แบบไม่จำกัดปริมาณเน็ต ที่ความเร็ว 512Kbps สปีดคงที่ตลอด 15วัน ราคา 168บาท , หรือเลือกแบบเน็ตเต็มสปีด 4G สำหรับคนที่ต้องการเน็ตความเร็วสูง โดยคิดตามปริมาณเน็ตที่ใช้งานนาน 15 วัน เริ่มที่ 179บาท/1GB , 189บาท/1.5GB , 195บาท/2GB , 200บาท/3GB , 250บาท/4GB , 300บาท/5GB สปีดคงที่เล่นได้จนครบจำนวนเน็ตที่กำหนด หรือครบ 15วัน

ง่ายกว่า ! โหลดแอพติดเครื่องไว้ กดเลือกสมัครได้ทุกโปร เลือกสมัครได้ทุกวัน รายวัน รายสัปดาห์ 15 วัน หรือ 30 วัน


สมัครเน็ตAIS 15 วัน : โปรเน็ตAIS ไม่จำกัด 512Kbps

สมัครเน็ตAIS 15 วัน 168บาท *777*7099

โปรAIS วันทูคอล เล่นไม่อั้น 168บาท / 15วัน ( ราคาเต็ม +vat= 179.76บ.) : แบบไม่จำกัดปริมาณเน็ต และไม่ลดความเร็ว เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 512Kbps คงที่จนครบ 15 วัน ( สมัครกด *777*7099*152718# )  ?


โปรเน็ตAIS 12call 4G Max Speed

สมัครเน็ตAIS 15 วัน 179บาท *777*7056

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 179บาท ( ราคาเต็ม +vat= 191.53บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 1GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7056*461427# )


สมัครเน็ตAIS 15 วัน 189บาท 1.5GB

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 189บาท ( ราคาเต็ม +vat= 202.23บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 1.5GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7057*461427# )


สมัครเน็ตAIS 15 วัน 195บาท 2gb

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 195บาท ( ราคาเต็ม +vat= 208.65บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 2GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7058*461427# )


สมัครเน็ตAIS 15 วัน 200บาท 3GB

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 200บาท ( ราคาเต็ม +vat= 214บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 3GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7059*461427# )


สมัครเน็ตAIS 15 วัน 250บาท 4GB

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 250บาท ( ราคาเต็ม +vat= 267.50บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 4GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7060*461427# )


สมัครเน็ตAIS 15 วัน 300บาท 5GB

เน็ตAIS Max Speed 15วัน 300บาท ( ราคาเต็ม +vat= 321บ.) : โปรเน็ตแบบจำกัดปริมาณเน็ต ได้เน็ตจำนวน 5GB เต็มสปีด 4G เล่นได้ต่อเนื่องจนครบปริมาณเน็ตที่กำหนด หรือครบจำนวนวัน 15วัน ( สมัครกด *777*7061*461427# )

เงื่อนไข : 
  • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
  • ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินจากแพ็กเกจ คิดตามโปรโมชั่นที่ใช้งาน
  • โปรเน็ต AIS Max Speed แบบจำกัดปริมาณ สามารถเล่นได้จนครบปริมาณที่กำหนด หรือครบวัน ( อย่างไหนถึงก่อน )
  • อัตราค่าบริการที่จ่ายจริงแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จะแสดงในช่อง ” +vat “